References

Here is a selection of different types of loadings.

Teleskoplastare / Telescope loader Kran skopa / Crane bucket Tung gods / Heavy load Redo för tungt gods / Ready for heavy loads
Olika typ av logistik på samma vägsträcka /
Different kind of logistic on the same road Högt gods lastad på låglastande trailer /
High cargo loaded on a deep loader Vingar till vindkraftverk lastade på teleskop trailer / Wings for wind turbines loaded on an extendable trailer Vingar till vindkraftverk lastade på teleskop trailer / Wings for wind turbines loaded on an extendable trailer Travers lastad på teleskop trailer / Indoor crane loaded on an extendable trailer Vingar till vindkraftverk lastade på teleskop trailer / Wings for wind turbines loaded on an extendable trailer
Hinder på väg.... Buss lastad på öppen jumbo trailer / 
Bus loaded on semi low loader Hjullastare lastade på täckt jumbotrailer/
Weel loaders loaded on a covered semi low loader Industrimaskin lastad på täckt jumbotrailer/
Industrial machine loaded on a covered semi low loader Ny maskin lastad på täckt jumbotrailer /
New excavator loaded on a covered machine trailer Vägvältar lastade på täckt maskintrailer / Compactors loaded on a covered machine trailer
1 - 2