Specialtransporter

En av våra starkaste sidor är att frakta högt och brett gods innanför kapell.

Vi har tre typer av trailers - maskintrailers, jumbotrailers och megatrailers. Samtliga kapelltrailers har påkörningsramp och portalbreddning upp till 350 cm vilket gör det möjligt att lasta bredgods med travers, kran eller för egen maskin.

Våra fordon har generella bredlasttillstånd upp till 300 cm för Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Då godsbredden överstiger 300 cm, eller till destinationer i andra länder, ombesörjer vi självfallet nödvändiga tillstånd.

Vi har även tillgång till öppna maskintrailers då vi finner att det är det lämpligaste alternativet.